Your Image
รณรงค์และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประจำปี พ.ศ.2565 (9 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้รณรงค์และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 190

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::