เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น (18 พ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น.  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินได้ดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น โดยบุคลากรร่วมเดินรณรงค์ในบริเวณหมู่บ้านและชุมชนตำบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาการคอรัปชั่น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาและการเสียสิทธิประโยชน์ของประชาชนทั่วไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 168

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม