Your Image
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (31 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดสามารถดูได้ที่หน้าเวปเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (เอกสาร Download)

 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 186

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::