Your Image
กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 (29 ก.ค. 2564)
ภาพข่าว

เทศบาลศรีโพธิ์เงิน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศรีดอนมูล วัดดอนศิลาและวัดอาโยนาราม ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 552

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::