เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบสิ่งของช่วยผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (30 ธ.ค. 2564)

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายจรัญ ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 5 ราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 251