เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน (1 ก.ค. 2564)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 344