Your Image
การจัดเตรียมสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (5 ส.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดอาโยนาราม เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ผู้นำชุมชุน อสม. เจ้าหน้าที่จาก รพสต.ศรีโพธิ์เงิน ได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 โดยทำการทำความสะอาดสถานที่พัก ล้างห้องน้ำ จัดเตรียมภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงในพื้นที่ จัดเตรียมแสงไฟส่องสว่างให้ทุกหลังคาที่พัก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 454

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::