เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (23 พ.ย. 2564)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการขอนุญาตนายอำเภอป่าแดดเพื่อเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับโครงการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 280

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม