Your Image
ดำเนินการฝึกอบรมโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดให้กับพนักงานกู้ชีพ- (14 ต.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน เป็นประธานกล่าวเปิดการดำเนินการฝึกอบรมโครงการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 402

ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::