Your Image
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร (7 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายจรัญ   ยามี  นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 86


:: กิจกรรมเด่น ::