เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมกำจัดผักตบชวา" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ ที่ 12 สืงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอป่าแดด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา "กิจกรรมกำจัดผักตบชวา" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนางวีรยา ยะม่อนแก้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอป่าแดด พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในอำเภอป่าแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอป่าแดด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าแดด และประชาชนจิตอาสาอำเภอป่าแดดเข้าร่วมกิจกรรม ณ หนองเพิงนาก หมู่ที่ 2 ตำบลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 105

ภาพกิจกรรมรวม