เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
วันลอยกระทงสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก (8 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทงให้สืบทอดยาวนาน และเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 131

ภาพกิจกรรมรวม