เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านเกษตร(13 ก.ย. 2565) (13 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดย นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยให้แก่รายนางโสภิต จิตดา เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร(นาข้าว) จำนวน 1 ราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 104