เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เผาทำลายบัตรเลือกตั้ง ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี (26 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

ในวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.40 น. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยคณะกรรมการเผาทำลายบัตรฯ ได้ดำเนินการเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี ตามระเบียบกำหนดโดยเป็นบัตรเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ในคราวเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 120

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม