เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ติดป้ายบอกระยะทางเทศบาลตำบลศรีโพธธิ์เงิน (27 ม.ค. 2565)

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคมสัต์  คำฮอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นำพนักงานกู้ชีพ สังกัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ร่วมกันติดป้ายบอกระยะทางบริเวณทางเข้าเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อประโยชน์ในการบอกระยะทางให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 352