เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย (16 พ.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดย นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน และว่าที่ร้อยตรีทรงพล  มุ่งการ ปลัดเทศบาลฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย แก่ นางเหาะ  คำมี ราษฎรตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 424