เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ (5 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

ประกาศ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3/2565(เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 41

ภาพกิจกรรมรวม