เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (18 พ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน นายณัฐพล  ปันเงิน ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญ สมัยแรก และเชิญ นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้แถลงนโยบาย ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 148

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม