[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
22/ก.พ./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบ สขร.1 ปี2560 เดือนมกราคม

แบบ สขร.1 ปี2560 เดือนมกราคม

29/ธ.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศผลชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

19/ธ.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล๊คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล๊คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

13/ธ.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล๊คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล๊คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

24/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

ราคากลางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

24/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ปร.4.5.6

ประมาณราคาระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ปร.4.5.6

24/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เอกสารแนบท้ายประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

เอกสารแนบท้ายประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

24/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

24/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

9/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

26/ต.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โครงการซ่อมแซมดินพังโดยใช้ผนังไม้เนื้อแข็งและโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง

ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โครงการซ่อมแซมดินพังโดยใช้ผนังไม้เนื้อแข็งและโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง

19/ต.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนายด้วง ม.6

ปร.4-ปร.5 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนายด้วง ม.6

19/ต.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนายแสม ม.6

ปร.4-ปร.5 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนายแสม ม.6

19/ต.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

19/ต.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ 1ดินพังโดยใช้ผนังไม้เนื้อแข็ง

ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ 1ดินพังโดยใช้ผนังไม้เนื้อแข็ง

19/ต.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ 1

ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ 1

13/ก.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

22/มิ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายประปา หมู่ที 5

ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายประปา หมู่ที 5

22/มิ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1

ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1

22/มิ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายวรวุฒิ หมู่ที่ 5

ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายวรวุฒิ หมู่ที่ 5


กำลังแสดงหน้า :<- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.