[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

 ภาพกิจกรรมข่าวเพิ่มเติม....    

โครงการขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ...

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2559
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ...

งานกีฬาตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 (15 มีนาคม 2559)
( 14/พ.ย./2560 )
กีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์เงิน ...[รวม 3 ภาพชุดข่าว]
สขร. เดือน มกราคม 2561
สขร. เดือน ธันวาคม 2560
สขร. เดือน พฤศจิกายน 2560
สขร. เดือน ตุลาคม 2560
สขร. เดือน กันยายน 2560
สขร. เดือน สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางสุขถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านร่องบง ม.4
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ม.5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8
สขร เดือน กรกฎาคม 2560

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบ ปอ.3
แบบ ปอ.1
แบบ ปส.
แบบ ปอ.2
แผนการตรวจสอบภายใน
ผลการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี


ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้างถนน คสล. ม.8 สายฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 สายศาลาเอนกประสงค์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ||  จังหวัดพะเยา ||  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ||  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ||  สำนักงาน ป.ป.ช.
กรมบัญชีกลาง ||  พาณิชย์จังหวัดพะเยา ||  กระทรวงมหาดไทย ||  กรมสรรพากร || 

 
สถิติผู้เข้าชม
1 คน ขณะนี้
1 คน วันนี้
0 คน เมื่อวาน
1 คน อาทิตย์
1 คน เดือน
1 คน ปี
1 คน รวม
Record: 1 (20.05.2018)หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00130 : เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (2/0)
News
9 พ.ค. 2561 : 04:12
00129 : Jurassic Park นำเอาภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตมาสร้างเป็นเกม(5/0)
kawinha
27 เม.ย. 2561 : 15:33
00128 : เกมสนุกพร้อมโปรโมชั่นมากมาย(12/0)
kawinha
6 เม.ย. 2561 : 11:24
00127 : แนะนำเกมส์น่าเล่น 2018(19/0)
ปรีชาไคร่
31 มี.ค. 2561 : 11:04
00126 : การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(48/1)
nit
23 ก.พ. 2561 : 16:02
00125 : โปรเจสเตอโรน(37/0)
Dr. Jetanat Somboon
26 ม.ค. 2561 : 18:14
00124 : การเผาผลาญพลังงาน(31/0)
Dr. Jetanat Somboon
26 ม.ค. 2561 : 18:04
00123 : สัตว์เลี้ยง(30/0)
Dr. Jetanat Somboon
26 ม.ค. 2561 : 17:56
00122 : ประโยชน์ของผักบุ้ง(34/0)
Dr. Jetanat Somboon
26 ม.ค. 2561 : 17:47
00121 : ไขมันอุดตันในเส้นเลือด(30/0)
Dr. Jetanat Somboon
26 ม.ค. 2561 : 17:34

ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.