[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

 ภาพกิจกรรมข่าวเพิ่มเติม....    

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 2561
( 4/ต.ค./2561 )
            โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะ ลดป...

โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
( 3/ต.ค./2561 )

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
( 24/พ.ค./2561 )

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินร่วมกิจกรรมทำเสวี่ยนที่ศาลากลางจังหวัด
( 8/พ.ค./2561 )

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่
( 13/เม.ย./2561 )
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อรักษาประเพณอันงดงาม ...

โครงการอบรมศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
( 9/มี.ค./2561 )

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
( 12/ก.พ./2561 )
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/ประชุมคณะกรรมการกองทุน/การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณ 2561
( 7/ก.พ./2561 )
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/ประชุมคณะกรรมการกองทุน/การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ...

โครงการขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ...

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2559
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ...

งานกีฬาตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 (15 มีนาคม 2559)
( 14/พ.ย./2560 )
กีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์เงิน ...[รวม 11 ภาพชุดข่าว]
สขร. เดือน พฤษภาคม 61 ผู้ประกาศ:admin
สขร. เดือนเมษายน 61 ผู้ประกาศ:admin
สขร. เดือน มีนาคม 61 ผู้ประกาศ:admin
สขร. เดือน มกราคม 2561
สขร. เดือน ธันวาคม 2560
สขร. เดือน พฤศจิกายน 2560
สขร. เดือน ตุลาคม 2560
สขร. เดือน กันยายน 2560
สขร. เดือน สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางสุขถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านร่องบง ม.4
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ม.5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8
สขร เดือน กรกฎาคม 2560

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบ ปอ.3
แบบ ปอ.1
แบบ ปส.
แบบ ปอ.2
แผนการตรวจสอบภายใน
ผลการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี


สขร. เดือน กันยายน 2561
สขร. เดือน สิงหาคม 2561
สขร. เดือน กรกฏาคม 2561
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง
สขร. เดือน มิถุนายน 61 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ||  จังหวัดพะเยา ||  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ||  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ||  สำนักงาน ป.ป.ช.
กรมบัญชีกลาง ||  พาณิชย์จังหวัดพะเยา ||  กระทรวงมหาดไทย ||  กรมสรรพากร || 

 
สถิติผู้เข้าชม
1 คน ขณะนี้
1 คน วันนี้
0 คน เมื่อวาน
1 คน อาทิตย์
1 คน เดือน
1 คน ปี
1 คน รวม
Record: 1 (22.10.2018)หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00181 : เครียด(87/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:26
00180 : โรคภูมิแพ้(36/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:19
00179 : บาดทะยัก(35/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:10
00178 : ไมเกรน(36/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:03
00177 : มะเร็งปอด(32/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:56
00176 : มะเร็งตับ(28/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:47
00175 : มะเร็งเต้านม(28/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:42
00174 : มะเร็งปากมดลูก(28/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:11
00173 : โรคไต(215/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:03
00172 : โรคหัวใจ(15/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 15:55

ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.