[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

 ภาพกิจกรรมข่าวเพิ่มเติม....    

โครงการขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ...

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2559
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ...

งานกีฬาตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 (15 มีนาคม 2559)
( 14/พ.ย./2560 )
กีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์เงิน ...[รวม 3 ภาพชุดข่าว]
สขร. เดือน มกราคม 2561
สขร. เดือน ธันวาคม 2560
สขร. เดือน พฤศจิกายน 2560
สขร. เดือน ตุลาคม 2560
สขร. เดือน กันยายน 2560
สขร. เดือน สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางสุขถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านร่องบง ม.4
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ม.5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8
สขร เดือน กรกฎาคม 2560

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบ ปอ.3
แบบ ปอ.1
แบบ ปส.
แบบ ปอ.2
แผนการตรวจสอบภายใน
ผลการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี


สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้างถนน คสล. ม.8 สายฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ||  จังหวัดพะเยา ||  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ||  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ||  สำนักงาน ป.ป.ช.
กรมบัญชีกลาง ||  พาณิชย์จังหวัดพะเยา ||  กระทรวงมหาดไทย ||  กรมสรรพากร || 

 
สถิติผู้เข้าชม
1 คน ขณะนี้
1 คน วันนี้
0 คน เมื่อวาน
1 คน อาทิตย์
1 คน เดือน
1 คน ปี
1 คน รวม
Record: 1 (24.06.2018)หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00159 : เมล็ดเจีย(0/0)
Dr. Jetanat Somboon
21 มิ.ย. 2561 : 17:09
00158 : เอดส์และ HIV(0/0)
Dr. Jetanat Somboon
21 มิ.ย. 2561 : 17:00
00157 : ซิฟิลิส(0/0)
Dr. Jetanat Somboon
21 มิ.ย. 2561 : 11:42
00156 : ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight (14/0)
kawinha
4 มิ.ย. 2561 : 17:12
00155 : ข้าวไรซ์เบอรี่(14/0)
Dr. Jetanat Somboon
30 พ.ค. 2561 : 18:37
00154 : คอนแทคเลนส์(17/0)
Dr. Jetanat Somboon
30 พ.ค. 2561 : 18:32
00153 : ขมิ้นชัน(16/0)
Dr. Jetanat Somboon
30 พ.ค. 2561 : 17:49
00152 : ยาคุมฉุกเฉิน(15/0)
Dr. Jetanat Somboon
30 พ.ค. 2561 : 17:26
00151 : ระบบย่อยอาหาร(12/0)
Dr. Jetanat Somboon
30 พ.ค. 2561 : 17:17
00150 : สุนัข(14/0)
Dr. Jetanat Somboon
30 พ.ค. 2561 : 16:53

ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.