[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

 ภาพกิจกรรมข่าวเพิ่มเติม....    

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 2561
( 4/ต.ค./2561 )
            โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะ ลดป...

โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
( 3/ต.ค./2561 )

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
( 24/พ.ค./2561 )

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินร่วมกิจกรรมทำเสวี่ยนที่ศาลากลางจังหวัด
( 8/พ.ค./2561 )

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่
( 13/เม.ย./2561 )
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อรักษาประเพณอันงดงาม ...

โครงการอบรมศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
( 9/มี.ค./2561 )

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
( 12/ก.พ./2561 )
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/ประชุมคณะกรรมการกองทุน/การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณ 2561
( 7/ก.พ./2561 )
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/ประชุมคณะกรรมการกองทุน/การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ...

โครงการขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ...

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2559
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ...

งานกีฬาตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 (15 มีนาคม 2559)
( 14/พ.ย./2560 )
กีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์เงิน ...[รวม 11 ภาพชุดข่าว]
สขร. เดือน มกราคม 2561
สขร. เดือน ธันวาคม 2560
สขร. เดือน พฤศจิกายน 2560
สขร. เดือน ตุลาคม 2560
สขร. เดือน กันยายน 2560
สขร. เดือน สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางสุขถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านร่องบง ม.4
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ม.5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8
สขร เดือน กรกฎาคม 2560

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบ ปอ.3
แบบ ปอ.1
แบบ ปส.
แบบ ปอ.2
แผนการตรวจสอบภายใน
ผลการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
สขร. เดือน กันยายน 2561 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ||  จังหวัดพะเยา ||  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ||  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ||  สำนักงาน ป.ป.ช.
กรมบัญชีกลาง ||  พาณิชย์จังหวัดพะเยา ||  กระทรวงมหาดไทย ||  กรมสรรพากร || 


 


    ค้นหา  

  กระดานร้องเรียน
ร้องเรียนฝ่ายบริหาร 
ร้องเรียนฝ่ายบริหาร
0 กระทู้
ร้องเรียนสำนักปลัดเทศบาล 
ร้องเรียนสำนักปลัดเทศบาล
0 กระทู้
ร้องเรียนสมาชิกสภาเทศบาล 
ร้องเรียนสมาชิกสภาเทศบาล
0 กระทู้
ร้องเรียนกองคลัง 
ร้องเรียนกองคลัง
0 กระทู้
ร้องเรียนกองศึกษา 
ร้องเรียนกองศึกษา
0 กระทู้
ร้องเรียนกองช่าง 
ร้องเรียนกองช่าง
0 กระทู้
ร้องเรียนทั่วไป 
ร้องเรียนทั่วไป
0 กระทู้


หัวข้อปกติหัวข้อปกติ   กระทู้ฮอตกระทู้ฮอต  แนบไฟล์ภาพหัวข้อแนบไฟล์ภาพ  หัวข้อปักหมุด หัวข้อปักหมุด
กระโดดไป :
   สถิติการใช้งาน
 

 

visitors stats
สถิติการเข้าชม

world map hits counter
Map Counter


follow Us :หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00181 : เครียด(118/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:26
00179 : บาดทะยัก(51/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:10
00176 : มะเร็งตับ(43/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:47
00175 : มะเร็งเต้านม(44/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:42
00173 : โรคไต(234/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:03
00149 : หมอ(44/0)
Dr. Jetanat Somboon
30 พ.ค. 2561 : 15:25
00136 : ยา(21/0)
Dr. Jetanat Somboon
25 พ.ค. 2561 : 15:47
00135 : โรคเบาหวาน(25/0)
Dr. Jetanat Somboon
25 พ.ค. 2561 : 15:39
00133 : วิตามินซี(22/0)
Dr. Jetanat Somboon
25 พ.ค. 2561 : 15:20
00132 : กรดไหลย้อน(23/0)
Dr. Jetanat Somboon
25 พ.ค. 2561 : 15:10

ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.