[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

 ภาพกิจกรรมข่าวเพิ่มเติม....    

โครงการขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ...

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2559
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ...

งานกีฬาตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 (15 มีนาคม 2559)
( 14/พ.ย./2560 )
กีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์เงิน ...[รวม 3 ภาพชุดข่าว]
สขร. เดือน มกราคม 2561
สขร. เดือน ธันวาคม 2560
สขร. เดือน พฤศจิกายน 2560
สขร. เดือน ตุลาคม 2560
สขร. เดือน กันยายน 2560
สขร. เดือน สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางสุขถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านร่องบง ม.4
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ม.5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8
สขร เดือน กรกฎาคม 2560

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบ ปอ.3
แบบ ปอ.1
แบบ ปส.
แบบ ปอ.2
แผนการตรวจสอบภายใน
ผลการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3
ราคากลางก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3
แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายม่อนป่าเหียง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ||  จังหวัดพะเยา ||  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ||  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ||  สำนักงาน ป.ป.ช.
กรมบัญชีกลาง ||  พาณิชย์จังหวัดพะเยา ||  กระทรวงมหาดไทย ||  กรมสรรพากร || 

 
สถิติผู้เข้าชม
1 คน ขณะนี้
1 คน วันนี้
0 คน เมื่อวาน
1 คน อาทิตย์
1 คน เดือน
1 คน ปี
1 คน รวม
Record: 1 (21.09.2018)หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00182 : เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88 (188/1)
kawinha
13 ก.ค. 2561 : 15:08
00181 : เครียด(28/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:26
00180 : โรคภูมิแพ้(27/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:19
00179 : บาดทะยัก(27/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:10
00178 : ไมเกรน(28/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 17:03
00177 : มะเร็งปอด(22/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:56
00176 : มะเร็งตับ(21/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:47
00175 : มะเร็งเต้านม(19/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:42
00174 : มะเร็งปากมดลูก(21/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:11
00173 : โรคไต(207/0)
Dr. Jetanat Somboon
2 ก.ค. 2561 : 16:03

ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.