[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
23/พ.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน เมษายน 2562

สขร. เดือน เมษายน 2562

30/เม.ย./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน มีนาคม 62

สขร. เดือน มีนาคม 62

21/มี.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562

สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562

12/มี.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน มกราคม 2562

สขร. เดือน มกราคม 2562

8/มี.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน ธันวาคม 2561

สขร. เดือน ธันวาคม 2561

7/ก.พ./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน พฤศจิกายน 2561

สขร. เดือน พฤศจิกายน 2561

7/ก.พ./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน ตุลาคม 2561

สขร. เดือน ตุลาคม 2561

19/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน มกราคม 2561

สขร. เดือน มกราคม 2561

5/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน ธันวาคม 2560

สขร. เดือน ธันวาคม 2560

15/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน พฤศจิกายน 2560

สขร. เดือน พฤศจิกายน 2560

21/พ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน ตุลาคม 2560

สขร. เดือน ตุลาคม 2560

21/พ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน กันยายน 2560

สขร. เดือน กันยายน 2560

21/พ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร. เดือน สิงหาคม 2560

สขร. เดือน สิงหาคม 2560

19/ต.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางสุขถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านร่องบง ม.4

ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางสุขถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านร่องบง ม.4

19/ต.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ม.5

โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ม.5

17/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8

11/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สขร เดือน กรกฎาคม 2560

สขร เดือน กรกฎาคม 2560

11/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้าง

11/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้าง

11/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้าง


กำลังแสดงหน้า : 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.