[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
8/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ปร.5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

8/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ปร.4โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

8/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบาย บ้านนายเดี่ยว จำรัส ม.2

ปร.4-ปร.5โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบาย บ้านนายเดี่ยว จำรัส ม.2

8/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านนายตา ยามี ม.2

ปร.4-ปร.5โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านนายตา ยามี ม.2

8/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านนางก้อม ม.2

ปร.4-ปร.5โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านนางก้อม ม.2

21/มี.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ,โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3, วางท่อ คสล.ภายในตำบล

ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ,โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3, วางท่อ คสล.ภายในตำบล

21/มี.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.6 โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

ปร.6 โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

21/มี.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.5 ก.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

ปร.5 ก.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

21/มี.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4 โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

ปร.4 โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

21/มี.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ปร.4-ปร.5 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

21/มี.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4-ปร.5 โครงการวางท่อ คสล.ภายในตำบล 35 จุด

ปร.4-ปร.5 โครงการวางท่อ คสล.ภายในตำบล 35 จุด

26/ม.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่

ปร.6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่

26/ม.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่

ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่

26/ม.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่

ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่

26/ม.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5

26/ม.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 5

7/ก.ย./2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ

20/ก.พ./2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน ๖ สาย

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ สาย

27/ม.ค./2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

16/ม.ค./2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายพระธาตุขุนน้ำ

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายพระธาตุขุนน้ำ


กำลังแสดงหน้า :<- 4/4
<< 1 2 3 4 >>ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.