[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
21/พ.ย./2560 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2561

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2561

19/พ.ย./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
แบบ ปอ.3

แบบ ปอ.3

19/พ.ย./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
แบบ ปอ.1

แบบ ปอ.1

19/พ.ย./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
แบบ ปส.

แบบ ปส.

19/พ.ย./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
แบบ ปอ.2

แบบ ปอ.2

19/พ.ย./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
แผนการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

19/พ.ย./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ผลการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

ผลการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

7/ต.ค./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2559

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2559

7/ต.ค./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

7/ต.ค./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1/ต.ค./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2559

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2559

1/ต.ค./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปี 2559

รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปี 2559

1/ต.ค./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2559

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2559

1/ต.ค./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2559

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2559

1/ต.ค./2558 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559


กำลังแสดงหน้า : 1/1
<< 1 >>ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.