1. สขร. เดือน ธันวาคม 2562  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 12  
 2. (Last Open : 1 ก.พ. 2563)
 3. สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562  || 9 ม.ค. 2563 : อ่าน 17  
 4. (Last Open : 15 ก.พ. 2563)
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตำบลศรีโพธิ์เงินเชื่อมตำบลสันมะค่า) หมู่ที่ 2 ต  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 24  
 6. (Last Open : 15 ก.พ. 2563)
 7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีโพธิ์เงิน  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 24  
 8. (Last Open : 13 ก.พ. 2563)
 9. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 23  
 10. (Last Open : 14 ก.พ. 2563)
 11. งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 26  
 12. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 13. ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 22  
 14. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 15. สขร. เดือน ตุลาคม 2562  || 26 พ.ย. 2562 : อ่าน 27  
 16. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 17. ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 30  
 18. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 19. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 29  
 20. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 21. สขร. เดือน กันยายน 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 35  
 22. (Last Open : 13 ก.พ. 2563)
 23. สขร. เดือน สิงหาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 33  
 24. (Last Open : 15 ก.พ. 2563)
 25. สขร. เดือน กรกฎาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 24  
 26. (Last Open : 13 ก.พ. 2563)
 27. สขร. เดือน มิถุนายน 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 24  
 28. (Last Open : 7 ก.พ. 2563)
 29. สขร. เดือน พฤษภาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 34  
 30. (Last Open : 16 ก.พ. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.