เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน และจัดทำแนวเขตไฟป่า (19 มี.ค. 2563)
ภาพข่าว

ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินได้ดำเนินจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน และจัดทำแนวเขตไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 546

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม