เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่ดินและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง (31 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่ดินและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าของที่ดินสามารถตรวจสอบราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศซึ่งติดไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน หรือเว็ปไซต์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 88

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม