เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และเชียงราย - พะเยา (13 เม.ย. 2563)
ภาพข่าว

          คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และเชียงราย - พะเยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 617

ภาพกิจกรรมรวม