เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันและจัดทำแนวเขตไฟป่า (8 ก.พ. 2565)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดอโยนาราม บ้านดอนศิลา หมู่ 8 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันและจัดทำแนวเขตไฟป่า ร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอป่าแดด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 228