เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านเกษตร(13 ธ.ค. 2565) (13 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยนางบัวผัด ฟั่นแปง ตัวแทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยให้แก่รายนายอำนวย พงษ์ประสพสุข เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร(นาข้าว) จำนวน 1 ราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 65