Your Image
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์ 2566 (31 พ.ค. 2566)
ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายจรัญ   ยามี  นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน เป็นประธานเปิด โครงการ“ส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อต้องการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เสริมสร้างความรู้ ทักษะวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน สร้างโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 58

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::