Your Image
กำจัดยุงลายและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย (3 มิ.ย. 2563)
ภาพข่าว

         วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิเงิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน แต่งชุดพระราชทานจิตอาสาร่วมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย บริเวณสำนักงาน บ้าน วัด โรงเรียน ในพื้นที่เขตบริการเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 758

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::