เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รณรงค์ต่อต้านกาทุจริตและประกาศเจตจำนงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (17 มี.ค. 2565)

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมรณรงค์ต่อต้านกาทุจริตและประกาศเจตจำนงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้แก่ประชาชนในตำบลศรีโพธิ์เงินได้รับทราบ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 338