เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การมอบข้าวกล่องพระราชทานจาก ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย (23 ก.ค. 2563)
ภาพข่าว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  นายสิทธิราช  บำเหน็ด นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่บริการ ได้ดำเนินการมอบข้าวกล่องพระราชทานแก่ราษฎรในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลจำนวน 88 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 456

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม