เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (11 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 40

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม