เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่พบว่าไม่มีปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ ตำบล (12 พ.ค. 2565)

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่พบว่าไม่มีปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 168