เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (27 ธ.ค. 2564)

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้ดำเนินการประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 383