เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ (14 ก.พ. 2563)
ภาพข่าว

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ นายสิทธิราช บำเหน็ด นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน มอบหมายให้ นางสาวจิรารัตน์ พงษ์เกียรติก้อง นายพงษ์พจน์ อินต๊ะวงค์ และนางสาวพรพิมล สายเครือแปง นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ์เงินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ระดับอำเภอโซน เทิง พญาเม็งราย ขุนตาลและอำเภอป่าแดด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 473

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม