Your Image
ประกาศศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ทต.ศรีโพธิ์เงิน (12 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ ทต.ศรีโพธิ์เงิน เป็นรูปธรรมจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การตั้งศูนย์รับเรื่องฯ ของหน่วยงานขึ้นที่สนง.เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยผู้รับผิดชอบ ได้แก่ งานนิติการ สำนักปลัด โดยสามารถยื่นเรื่องได้ในวันเวลาราชการโดยตลอด...  

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 449


:: กิจกรรมเด่น ::