เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น (22 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อปท. /สมาชิกสภา /พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 44

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม