เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
การซ่อแซมโรงจอดรถของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (20 ก.ค. 2563)
ภาพข่าว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายเจษฏา  สุริยาวงษ์ ผู้ควบคุมการซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดพายุพัดเสียหายที่ผ่านมา ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและสามารถใช้ได้โดยเร็วที่สุด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 458

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม