เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 (23 พ.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง มีการประกวดกระทงเล็ก โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งกระทงเข้าประกวดและลอยกระทงตามประเพณีในหนองน้ำ หนองเพิงนาก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 341

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม