เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเพิงนากเ (25 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ เป็นราคากลางงานก่อสร้างทั้งสิ้น 6,670,245.24 บาท ราคากลาง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 32