Your Image
ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (15 เม.ย. 2563)
ภาพข่าว

      คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่องขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ทุกชนิด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 667

ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::