เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (13 ส.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 275

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม