เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 (23 พ.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 421

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม