เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (14 ม.ค. 2565)

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.รังสรรค์ วันไชยธนะวงค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 184