เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น (11 ต.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน นายจรัญ  ยามี  นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และพิจารณาร่างการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 189

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม