เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร (1 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1/2565 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 102

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม