เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
มาตรการการป้องกันโรคโควิ-19 และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีโ (17 ก.ค. 2563)

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 394