เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
การออกสำรวจการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกีน (16 ก.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน มอบหมายให้ นายคมสันต์  คำฮอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และผู้เกี่ยวข้องออกพื้นที่สำรวจการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกีน  ในวัวบนเทือกเขาป่าบงจ๋าน พบการแพร่ระบาดอยู่ในขั้นที่สามารถควบคุมได้และในการนี้ทางปศุสัตว์อำเภอได้นำวัคซีนไปฉีดให้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 201

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม